VERTIGO

      VERTIGO jest dekoracyjnym pokryciem teksturyzowanym. Płynne znaki, koncentryczne fale, kręte i strukturalne linie, wrażenie ruchu ożywa w eleganckiej i sugestywnej grze graficznej.Istota wykończenia VERTIGO opiera sie na własciwościach optycznych (perłowość) powierzchni:

TWEED, DEVORE, DRILL, PIQUET, MILLERIGHE, MOIRE.

      Tekstury te kształtują się na ścianach w harmonijnej relacji pomiędzy światłem a formą…

vertigo-fachcent

 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

      VERTIGO jest produktem przeznaczonym do użytku wewnętrznego, jego formuła opiera się na żywicach w emulsji wodnej z ziarnami marmuru o różnej wielkości oraz dodatkami poprawiającymi jakość dzięki którym produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami:

-Plastyczność, dobra oddychalność, stabilność zasadową, doskonałe przyleganie do podłoża.
-Specjalna formuła umożliwia łatwą aplikację oraz osiągnięcie różnorodnych efektów estetycznych.
-VERTIGO jest barwiony przy pomocy systemu Speedy ColorManager.

ZASTOSOWANIE

      VERTIGO może być stosowny na powierzchniach murowanych wewnątrz budynków, okładzinie tynkowej, podłożach cementowych jak również na starych organicznych lub mineralnych powierzchniach pomalowanych pod warunkiem że są suche i nieuskodzone. Szczególnie korzystnym wykończeniem produktu Vertigo jest użycie CHIC CLASSIC, CHIC METAL, CHIC FINE, CHIFFON , TRESOR, produktów Di Donato.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1,78 – 1,83 kg/l.
LEPKOŚĆ: produkt w paście.
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA: 1 – 1,5 kg/m².
Wydajność uzależniona jest od stanu podłoża oraz grubości nałożonej warstwy. W razie konieczności określenia rzeczywistej wydajności, powinno wykonać się wstępny test na określonej powierzchni.
ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY: 82% ± 1%
GRUBOŚĆ ZIARNA: <600 micronów.
GRANICA EMISJI VOC (Lotne Substancje Organiczne): 
Wartość graniczna EU VOC (dyrektywa 2004/42/EC) dla tego produktu (Kat. A/a; WB): 75 g/l
(2007); 30 g/l (2010). Vertigo zawiera maksymalnie 30g/l VOC.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

      Na nowych ścianach nałożyć warstwę odpowiednio rozcieńczonego produktu PRIMER UNIFORMATE A.S., oraz zaaplikować warstwę Fondo Damascato. Na ścianach już malowanych przed nałożeniem zaleca się usunięcie kurzu, smarów, tłuszczów oraz usunąć wszelkie łuszczące i zniszczone powierzchnie a następnie przystąpić do nakładania tak jak w przypadku powierzchni nowych.

APLIKACJA:

VERTIGO:
Może być aplikowane oraz dekorowane przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, 
morskiej gąbki, gabki w kształcie półksiężyca, twardego pędzla lub specjalnego drucianego pędzla „fan style”. Efekt końcowy zależy od zastosowanego narzędzia oraz wyboru metody aplikacji.
STYLE TWEED:
      Vertigo należy równomiernie nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i kiedy produkt jest jeszcze wilgotny należy użyć do dekoracji morskiej gąbki przy pomocy której wykonywać ruchy poziome, pionowe lub koliste (szczegóły dostępne w katalogu produktu). Przed całkowitym wyschnięciem produktu należy wygładzić powierzchnię przy pomocy pacy ze stali. Kiedy Vertigo wyschnie całkowicie należy nałożyć kolorową warstwę produktu CHIC FINE przy użyciu wałka z włosem. Po upływie około 6 godzin nałożyć warstwę produktu CHIC METAL lub CHIC CLASSIC w innym od poprzedniego kolorze używając gąbki półksiężyca, ograniczając nakładanie koloru do wybranych obszarów.
STYLE DEVORE:
      Vertigo należy równomiernie nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i kiedy produkt jest jeszcze wilgotny użyć do dekoracji pacy szczotki i morskiej gąbki tworząc dekoracje po skosie ( szczegóły dostępne w katalogu produktu). Przed całkowitym wyschnięciem produktu należy wygładzić powierzchnię przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Kiedy Vertigo wyschnie całkowicie nakładamy warstwę produktu CHIC FINE w kolorze przy pomocy wałka z włosem i natychmiast rozprowadzać warstwę w tym samym kierunku w jakim wykonane są dekoracje przy użyciu gąbki półksiężyca.
STYLE DRILL:
      Vertigo należy równomiernie nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i kiedy produkt jest jeszcze mokry użyć do dekoracji drucianego pędzla „fan style” wykonując skośne ruchy (szczegóły dostępne w katalogu produktu). Przed całkowitym wyschnięciem produktu należy wygładzić powierzchnię przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Kiedy Vertigo wyschnie całkowicie nałożyć warstwę TRESOR w kolorze przy pomocy wałka z włosem i natychmiast rozprowadzić warstwę w tym samym kierunku co dekoracja przy pomocy gąbki półksiężyca.
STYLE PIQUET:
      Vertigo należy równomiernie nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i kiedy produkt jest jeszcze mokry użyć do dekoracji drucianego pędzla „fan style” wykonując skośne ruchy od prawej do lewej a następnie od lewej do prawej w celu uzyskania krzyżowego wzoru (szczegóły dostępne w katalogu produktu). Przed całkowitym wyschnięciem produktu wygładzić powierzchnię przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Kiedy produkt Vertigo wyschnie całkowicie nałożyć warstwę produktu TRESOR w kolorze przy użyciu wałka z włosem i natychmiast rozprowadzić w tym samym kierunku co dekoracja przy pomocy gąbki
półksiężyca.
STYLE MILLERIGHE:
      Vertigo należy równomiernie nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i kiedy produkt jest jeszcze mokry rozpocząć wykonanie dekoracji przy pomocy drucianego pędzla „fan style” wykonując pionowe ruchy ( szczegóły dostępne w katalogu produktu). Przed całkowitym wyschnięciem wygładzić powierzchnię w tym samym kierunku co rowki przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Kiedy produkt Vertigo wyschnie całkowicie nałożyć warstwę produktu CHIFFON w kolorze przy użyciu wałka z włosem i natychmiast rozprowadzić produkt w tym samym kierunku co rowki przy pomocy gąbki półksiężyca.
STYLE MOIRE:
    Vertigo należy nałożyć nierównomiernie przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej wykonyjąc półokrągłe ruchy ( szczegóły dostępne w katalogu produktu). Kiedy produkt Vertigo wyschnie całkowicie nałożyć trzy różne warstwy produktu TRESOR w sposób losowy używając płaskiego pędzla i natychmiast rozprowadzić warstwę w tym samym kierunku co wykonana dekoracja używając gąbki półksiężyca.

ROZCIEŃCZANIE:

   Produkt jest w postaci gotowej do użycia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba może być rozcieńczony z maksymalnie 2% wody. SUSZENIE W TEMPERATURZE 20°C I 65% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ:
-Powierzchnia sucha na dotyk po 5-6 godzinach, suchość dogłębna po 24 godzinach.

ODSTĘP CZASU POMIĘDZY NAKŁADANIEM KOLEJNYCH WARSTW:

     VERTIGO może być pomalowane po upływie 24 godzin przy założeniu że temperatura otoczenia wynosi + 20°C.

WARUNKI OTOCZENIA:

     Nakładać produkt kiedy temperatura otoczenia zawiera się w przedziale pomiędzy +5°C a 30°C.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.
OPAKOWANIA DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY: 8 kg oraz 24 kg.
DOSTĘPNE KOLORY: biały
PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE: Produkt powinien być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, szczelnie zamknięty, zabezpieczony przed działaniem mrozu.

 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY

0 994

0 974

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź