CHIFFON

0 994

BK KAPPA

     BK KAPPA to farba wodorozcieńczalna do wnętrz na bazie kopolimerów akrylowych, o konsystencji wodnej emulsji. Posiada doskonałe właściwości kryjące, wysoką paroprzepuszczalność, doskonałą rozszerzalność. Szczególna formuła BK KAPPA pozwala na poprawianie pośrednich warstw oraz warstwy wykończeniowej.

bk-kappa-wiadro-mini

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

      BK KAPPA to farba wodorozcieńczalna do wnętrz na bazie kopolimerów akrylowych o konsystencji wodnej emulsji, wyselekcjonowanych pigmentów, zmikronizowanych wypełniaczy i specjalnych dodatków, które pozwalają produktowi na uzyskanie następujących cech: doskonałe właściwości kryjące na nowych i uprzednio pomalowanych ścianach, wysoka przepuszczalność pary wodnej, doskonała rozszerzalność, łatwość rozprowadzania pędzlem, dobry punkt białości, struktura pozwalająca na zapobieganie kapaniu farby z wałka. Szczególna formuła BK KAPPA pozwala na poprawianie pośrednich warstw lub warstwy wykończeniowej oraz na zamaskowanie ewentualnych niedoskonałości podłoża. BK KAPPA jest dostępna w wersji białej i neutralnej. Można ją barwić przy pomocy system barwienia Speedy ColorManager.

ZASTOSOWANIE

     BK KAPPA to doskonały produkt do dekorowania wewnętrznych ścian murowanych, powierzchni betonowych, powierzchni gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych, tynków na bazie spoiw hydraulicznych oraz innych podkładów mineralnych. BK 100, dzięki swej wysokiej przepuszczalności pary wodnej, jest szczególnie polecany do dekorowania pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki, kuchnie i sutereny.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy: 1,60-1,65 kg/l
Lepkość: 15000-25000 Cps (brookfield, spindle 5, prędkość 20 rpm).
Teoretyczna wydajność, warstwa nanoszona jednokrotnie: 10-12 m²/l
Wydajność zależy od szorstkości, porowatości i chłonności podłoża oraz od sposobu nakładania produktu.
Zawartość suchej masy: 65%±1%
Średnia grubość wyschniętej powłoki: Około 60 mikronów przy dwukrotnie naniesionej warstwie.
Wytrzymałość na ścieranie na mokro: Farba ścienna, zmywalna lub szorowalna klasy 3 zgodnie z normami EN 13300 i EN ISO 11998.
Wygląd i wykończenie: Matowa, wykończenie gładkie.
Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych: Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych, ustalona przez UE (dyrektywa 2004/42/WE) dla tego typu produktów (Kat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). BK100 zawiera maksymalnie 30 g/l lotnych związków organicznych.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Przygotowanie podłoża:
      W przypadku nowego podłoża, upewnić się że jest ono całkowicie suche i dojrzałe. Zaszpachlować przy użyciu TOP STUCK HEX, a następnie nałożyć jedną warstwę UTRWALACZA AKRYLOWEGO HEX, stosownie rozcieńczonego. W przypadku uprzednio już pomalowanych powierzchni, przed nałożeniem BK KAPPA zaleca się usunięcie ewentualnych elementów oddzielających, takich jak kurz, oleje i/lub tłuszcze lub też fragmenty odpadające. Następnie postępować jak w przypadku nowych ścian.

NAKŁADANIE:
      BK KAPPA można nakładać przy pomocy pędzla ze szczeciną, wełnianego wałka lub natryskowo.

ROZCIEŃCZANIE:
      35-45% wody w przypadku pierwszej warstwy, 25-35% w przypadku drugiej warstwy.
Produkt należy rozcieńczać w zależności od przyjętego sposobu nakładania.

SCHNIĘCIE W TEMPERATURZE 20ºC I PRZY WILGOTNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ 65%:
      Warstwa powierzchniowa: 2 godziny. Warstwa głęboka: po ok. 24 godzinach.

CZAS POMIĘDZY NAKŁADANIEM PIERWSZEJ WARSTWY I WARSTW KOLEJNYCH:
      Przynajmniej 4-6 godzin.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE:
      Produkt można nakładać w temperaturze (otoczenia i/lub podłoża) od +5ºC do +35ºC.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
      Czyścić wodą, natychmiast po zakończeniu pracy.

OPAKOWANIA: 5-14 litrów

DOSTĘPNE KOLORY: biały

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:
     Produkt przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bardzo niskich temperatur, można użytkować w okresie 18 miesięcy od daty zakupu.

UWAGI:

Niniejszy dokument został zredagowany przy wykorzystaniu naszej najlepszej wiedzy. Firma Di Donato Spa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty osiągnięte w wyniku zastosowania produktu, ponieważ nie ma możliwości zweryfikowania sposobów i warunków jego nakładania. Zalecamy upewnienie się, czy produkt odpowiada szczególnym wymaganiom w konkretnym przypadku.

0 974

BK PLUS

   BK PLUS to doskonała farba do dekorowania ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych (ściany nie narażone bezpośrednio na warunki atmosferyczne). BK PLUS jest szczególnie polecana do dekorowania pomieszczeń, które wymagają wykończenia matowego o wyglądzie aksamitnym.

bk-plus-fachcent

 

Wodorozcieńczalna farba o bardzo wysokiej wydajności oraz właściwościach kryjących.

Kolory: z wzornika.
Teoretyczna wydajność: 12- 14m2/l w zależności od chłonności podłoża oraz od sposobu aplikacji.

 

 

0 1035

BK 100

      BK 100 to farba wodorozcieńczalna do wnętrz, na bazie żywic winylowo-polimerowych o konsystencji wodnej emulsji. BK 100 to doskonały produkt do dekorowania wszystkich rodzajów ścian, w szczególności polecany do pomieszczeń wilgotnych.

BK-100

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

   BK 100 to farba wodorozcieńczalna do wnętrz, na bazie żywic winylowo-polimerowych o konsystencji wodnej emulsji, wyselekcjonowanych pigmentów, zmikronizowanych wypełniaczy i specjalnych dodatków, które pozwalają produktowi na uzyskanie następujących cech: doskonałe właściwości kryjące na nowych i uprzednio pomalowanych ścianach, wysoka przepuszczalność pary wodnej, doskonała rozszerzalność, łatwość rozprowadzania pędzlem, dobry punkt białości, struktura pozwalająca na zapobieganie kapaniu farby z wałka. Wysoka zdolność oddychania BK 100 sprzyja naturalnemu przenikaniu pary przez ściany, jej przedostawaniu się a zewnątrz i unikaniu w ten sposób tworzenia się kondensatu. BK 100 można barwić kolorami o jasnym odcieniu, wykorzystując w tym celu system barwienia Speedy ColorManager.

ZASTOSOWANIE

    BK 100 to doskonały produkt do dekorowania wewnętrznych ścian murowanych, powierzchni betonowych, powierzchni gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych, tynków na bazie spoiw hydraulicznych oraz innych podkładów mineralnych. BK 100, dzięki swej wysokiej przepuszczalności pary wodnej, jest szczególnie polecany do dekorowania pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki, kuchnie i piwnice.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy: 1,57-1,62 kg/l
Lepkość: 15000-25000 Cps (brookfield, spindle 5, prędkość 20 rpm).
Teoretyczna wydajność, warstwa nanoszona jednokrotnie: 10-12 m²/l
Wydajność zależy od szorstkości, porowatości i chłonności podłoża oraz od sposobu nakładania produktu.
Zawartość suchej masy: 64%±1%
Średnia grubość wyschniętej powłoki: Około 60 mikronów przy dwukrotnie naniesionej warstwie.
Wytrzymałość na ścieranie na mokro: Farba ścienna, zmywalna lub szorowalna klasy 4 zgodnie z normami EN 13300 i EN ISO 11998.

Wygląd i wykończenie: Matowa, wykończenie gładkie.
Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych:
Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych, ustalona przez UE (dyrektywa 2004/42/WE) dla tego typu produktów (Kat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). BK 100 zawiera maksymalnie 30 g/l lotnych związków organicznych.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Przygotowanie podłoża:

    W przypadku nowego podłoża, upewnić się że jest ono całkowicie suche i dojrzałe. Zaszpachlować przy użyciu TOP STUCK HEX, a następnie nałożyć jedną warstwę UTRWALACZA AKRYLOWEGO HEX, stosownie rozcieńczonego. W przypadku uprzednio już pomalowanych powierzchni, przed nałożeniem BK 100 zaleca się usunięcie ewentualnych elementów oddzielających, takich jak kurz, oleje i/lub tłuszcze lub też fragmenty odpadające. Następnie postępować jak w przypadku nowych ścian.

NAKŁADANIE:

BK100 można nakładać przy pomocy pędzla ze szczeciną, wełnianego wałka lub natryskowo.
ROZCIEŃCZANIE: 30-40% wody w przypadku pierwszej warstwy, 20-30% w przypadku drugiej warstwy.
Produkt należy rozcieńczać w zależności od przyjętego sposobu nakładania.
SCHNIĘCIE W TEMPERATURZE 20ºC I PRZY WILGOTNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ 65%:
Warstwa powierzchniowa: 2 godziny. Warstwa głęboka: po ok. 24 godzinach.
CZAS POMIĘDZY NAKŁADANIEM PIERWSZEJ WARSTWY I WARSTW KOLEJNYCH:
Przynajmniej 4-6 godzin.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE:
Produkt można nakładać w temperaturze (otoczenia i/lub podłoża) od +5ºC do +35ºC.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Czyścić wodą, natychmiast po zakończeniu pracy.
OPAKOWANIA: 5-14 litrów
DOSTĘPNE KOLORY: biały
PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:
Produkt przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bardzo niskich temperatur, można użytkować w okresie 18 miesięcy od daty zakupu.

UWAGI:

Niniejszy dokument został zredagowany przy wykorzystaniu naszej najlepszej wiedzy.

 

0 799

PITTURA A CALCE

   Produkt PITURA A CALCE SUPER pozostawia naturalną paroprzepuszczalność powierzchni obrabianych. Może być stosowany na tynkach trójwarstwowych, surowych, starych farbach wapiennych, jak również na specjalnych tynkach zapobiegających powstaniu wilgotności.Nie zaleca się stosowania na podkładach organicznych i żelbetowych.

PitturaaCalce

Kolory: z wzornika.
Teoretyczna wydajność: 4-6 m²/l w zależności od chłonności podłoża i systemu pigmentacji.

0 814

Murpaint

      Produkt przeznaczony do stosowania wewnątrz budynków, charakteryzujący się wysokimi walorami dekoracyjnymi, łatwością aplikacji oraz dużym współczynnikiem krycia.

Wodorozcieńczalna farba akrylowa o wysokich walorach dekoracyjnych.

Kolory: z wzornika.
Teoretyczna wydajność: 6 – 8 m²/l w zależności od chłonności podłoża.

murpaint

 

Dokumentacja techniczna

0 909

OMBRE

Dekoracyjne wykończenie o wyjątkowym efekcie polichromatycznym pozwalające na uzyskanie różnorodnych tekstur, którego efekt końcowy uzależniony jest od wykorzystanej techniki dekoracyjnej.

ombre-fachcent1

CHARAKTERYSTYKA:

      OMBRE jest nietoksycznym produktem, bezwonnym, nie łatwo palnym. Odpowiednim do stosowania jako wykończenie o efekcie tamponu, szpachlowym, lub gocciolato do wnętrz wytwornie urządzonych. Efekt końcowy jaki można otrzymać jest indywidualnie uzależniony od zdolności i wyobraźni aplikatora i uzyskuje się go przy pomocy różnego rodzaju narzędzi (wałka, pędzla, gąbczastego tamponu, tamponu z włosia daniela, szpachli, włókna z juty a nawet przy użyciu dłoni).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

    Zaszpachlować, wygładzić i przeszlifować drobnym papierem ściernym powierzchnię przeznaczoną do obróbki do momentu otrzymania perfekcyjnie gładkiego podłoża. Zaizolować produktem FISSATIVO ACRILICO HEX odpowiednio rozcieńczonym a następnie pomalować na jedną lub dwie warstwy farbą SUPERLAVABILE.

SPOSÓB APLIKACJI:

WYKONCZENIE SPACHLOWE LUB TAMPONOWE: nałożyć OMBRE przy pomocy wałka lub pędzla w jednolity i równomierny sposób i na świeżo przystąpić do nadawania kształtów, używając do tego celu odpowiedniego narzędzia w celu uzyskania pożądanego efektu estetycznego.

WYKOŃCZENIE NATRYSKOWE: to wykończenie otrzymujemy aplikując produkt przy pomocy natrysku, używając do tego celu kompresora z bezpośrednio zamocowaną końcówką, wyposażoną w specjalną nakładkę do wykończenia typu „gocciolata”- przypominajacego krople.

ROZCIEŃCZANIE: Gotowy do użycia
LEPKOŚĆ DOSTAWY: Produkt lekko tixotropowy.
CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 0,95 – 1,05 kg/litr.
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA: 8-10 m2/ltr w zależności od rodzaju podłoża i ręki fachowca.
KOLORYSTYKA: neutralny.

0 934

DAMASCATO STELLARE

Dekoracyjne wykończenie oddychające, łatwe w aplikacji, charakteryzujące się perlistym efektem.

damascato-stellare-fachcent

 

CHARAKTERYSTYKA:

      DAMASCATO STELLARE pozwala na uzyskanie dekoracyjnych wykończeń do wewnątrz o dużym uroku i efekcie „stellare”; jest produktem oddychającym, ekologicznym, na bazie wysokiej jakości żywic w wodnistej emulsji. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością w kontakcie z codziennymi detersywami, jest odporny na uderzenia i na działanie światła. Najczęściej produkt jest dostarczany w białym kolorze i musi być zapigmentowany przy pomocy TONERA i perlistego dodatku STAR, które muszą być dokładnie wymieszane z produktem; dzięki swoim perlistym tonom jesteśmy w stanie otrzymać różnorodne efekty
dekoracyjne, których wygląd końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

NA NOWE ŚWIEŻE TYNKI:
   Wyczyścić i wyszpachlować widoczne wglębienia, nierówności i pęknięcia a następnie przystąpić do nałożenia jednej warstwy PRIMER-U UNIFORMANTE, wcześniej odpowiednio rozcieńczonego z wodą. Po upływie 3-4 godzin nałożyć dwie warstwy PODKŁADU POD DAMASCATO STELLARE w tym samym kolorze co wykończenie i po 24 godzinach przystąpić do nałożenia DAMASCATO STELLARE.

NA ŚCIANY WCZEŚNIEJ MALOWANE:
      Usunąć słabo trzymający się tynk, zaszpachlować i postąpić jak powyżej.

SPOSÓB APLIKACJI:

      Po uprzednim wymieszaniu DAMASCATO STELLARE z odpowiednim TONEREM i dodatkiem STAR przystąpić do aplikacji produktu za pomocą pędzla, nakładając go w równomierny sposób na powierzchni 2-3 m2. Po upływie około 30 minut należy wygładzić powierzchnię za pomocą specjalnej packi , otrzymując dzięki temu wspaniałą dekorację.
SPOSÓB ROZCIEŃCZANIA: Produkt gotowy do użycia.
CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1,00-1,08 KG/LITR
TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ: 100 gr/m2, na każdą warstwę; różna w zależności od indywidualnych upodobań.

CZAS SCHNIĘCIA:

Około 6-8 godzin na dotyk, 2-3 dni całkowicie. W celu otrzymania produktu zmywalnego i odpornego na w/w czynniki należy odczekać 15 dni.
DOSTĘPNOŚC KOLORÓW: Kolory katalogowe
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu; chronić przed ujemnymi temperaturami.
TEMPERATURY APLIKACJI: Między +8-+25 C; nie nakładać produktu na nagrzane podłoża i ściany nasłonecznione.

OSTRZEŻENIA:

Produkt należy mieszać ręcznie w celu uniknięcia rozbicia flokuł.

0 929

DAMASCATO

Dekoracyjne wykończenie oddychające, łatwe i szybkie w aplikacji, nadające wyrafinowanie i elegancję każdemu pomieszczeniu.

damascato-fachcent

 

CHARAKTERYSTYKA:

       DAMASCATO pozwala na uzyskiwanie dekoracyjnych wykończeń o dużym uroku i efekcie antycznym; jest produktem oddychającym, ekologicznym, na bazie wysokiej jakości żywic i w postaci roztworów wodnych; jest wytrzymały w kontakcie z najczęściej spotykanymi detergentami, ponadto jest wytrzymały na uderzenia i dobrze zachowuje się w miejscach nasłonecznionych i podczas złych warunków atmosferycznych. Najczęściej produkt jest otrzymywany w kolorze białym; ale może być również zapigmentowany za pomocą specjalnych TONERÓW, które muszą być dobrze rozmieszane z produktem. DAMASCATO pozwala na otrzymywanie rozmaitych efektów dekoracyjnych w zależności od wybranej metody aplikacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

NA NOWE, ŚWIEŻE TYNKI:
wyszczotkować, wyszpachlować widoczne wgłębienia, i nierówności i pęknięcia i przystapić do nakładania jednej warstwy PRIMER UNIFORMANTE, wcześniej odpowiednio rozcieńczonym z wodą.

Po 3-4 godzinach nałożyć 1-2 warstwy podkładu pod damascato – FONDO DAMASCATO. Po całkowitym wyschnięciu podkładu przystąpić do nakładania wykończenia DAMASCATO, wykonując ruchy na krzyż, odpowiednim pędzlem na powierzchni 2 m2, za jednym razem.

NA ŚCIANACH JUŻ MALOWANYCH:
Upewnić się, czy istniejąca warstwa farby wystarczająco dobrze trzyma się podłoża, ewentualnie naprawić obszary wymagające interwencji, a następnie przejść do czynności opisanych w przypadku ścian nowych.

SPOSÓB APLIKACJI:

      Nakładać wykończenie DAMASCATO używając do tego celu odpowiedniego pędzla. Po ok. 30 min. Od momentu nałożenia, wygładzić produkt za pomocą specjalnej łopatki/szpachelki, otrzymując w ten sposób zachwycającą dekorację. Aby otrzymać jeszcze lepszy efekt polichromatyczny, należy powtórzyć te samą czynność kilka razy.
ROZCIEŃCZANIE: produkt gotowy do użycia; w razie konieczności użyć do rozcieńczenia czysta wodę.
CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1,00-1,08 kg/litr
TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ: 100 gr/ m2 w zależności od tego jaka grubość wykończenia chcemy otrzymać.

CZAS SCHNIĘCIA: około 6-8 h na dotyk, 2-3 dni całkowicie.
DOSTĘPNOŚĆ KOLORÓW: kolory ze wzornika kolorów (katalogowe).
SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed niskimi temperaturami.
TEMPERATURA APLIKACJI: między 8-25 C.

OSTRZEŻENIE:

Rozmieszać produkt ręcznie aby uniknąć pęknięcia flokuł.

0 1216

FINITURA ANTICA

FARBA WYKOŃCZENIOWA ŚCIENNA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO O EFEKCIE ANTYCZNYM.
Efekt dekoracyjny, łatwy w aplikacji, nadający pomieszczeniom delikatny efekt optyczny – transparencji.

finitura-antica-fachcent

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Finitura antica (wykończenie o efekcie antycznym) jest produktem o wysokich walorach estetycznych powstałych poprzez zastosowanie spoiw akrylowych w wodnej dyspersji, drobniutkich wypełniaczy i specjalnych dodatków, dzięki którym produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami:

-BARDZO DOBRA SPRĘŻYSTOŚĆ 
-NISKA ABSORPCJA WODY
-ZDOLNOŚĆ ZACHOWANIA DOBREJ ODDYCHALNOŚCI PODŁOŻA
-DOBRA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I BOJOWE ŚRODKI CHEMICZNE.

ZASTOSOWANIE

       Produkt stosowany zarówno do wnętrz jak elewacji zewnętrznych. Zabezpiecza obrabiane podłoże, a ponadto nadaje mu wygląd przypominający tynki antyczne, dostarczając efektów optycznych w postaci transparencji i głębi, typowych dla antycznych technik dekoratorskich. Ponadto, pozwala otrzymać różnorodne efekty dekoracyjne w zależności od stosowanego sposobu aplikacji.

DANE TECHNICZNE

CIĘŻAR WŁAŚCIWY: 1,2 – 1,3 kg/l.
LEPKOŚĆ PRZY DOSTAWIE: Lekko tiksotropowa
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA JEDNEJ POWŁOKI: 8-10m2 w zależności od absorpcji podłoża i rodzaju aplikacji
SUCHA POZOSTAŁOŚĆ: 38% ± 1%
WYGLĄD I WYKOŃCZENIE: Wygląd matowy, wykończenie gładkie.
UDZIAŁ EMISJI VOC (Lotne Substancje Organiczne):
Wartość graniczna UE VOC (Dyrektywa 2004/42/CE) dla tego produktu (Kat. A/l; BA):300g/l (2007); 200 g/l (2010). FINITURA ANTICA zawiera poniżej 200 g/l VOC.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

NA NOWYCH ŚCIANACH: Upewnić się, co do odpowiedniego sezonowania (przynajmniej 28 dni), usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a następnie przystąpić do aplikacji prawidłowo rozcieńczonego UTRWALACZA AKRYLOWEGO HEX, po czym, przystąpić do nałożenia PODKŁADU DO POWŁOK O EFEKCIE DAMASCO lub innego odpowiedniego produktu z linii profesjonalnej. Po 24 godzinach przystąpić do nałożenia warstwy dekoracyjnej FINITURA ANTICA używając w tym celu narzędzi najbardziej odpowiednich do uzyskania oczekiwanego efektu estetycznego.
NA ŚCIANACH JUŻ MALOWANYCH: upewnić się, czy istniejąca warstwa farby wystarczająco dobrze trzyma się podłoża, ewentualnie naprawić obszary wymagające interwencji, a następnie przejść do czynności opisanych w przypadku ścian nowych.

APLIKACJA:

      Rozprowadzić produkt przy użyciu pędzla lub wałka, po czym natychmiast przejść do modelowania wzorów przy użyciu packi tynkarskiej, gąbki, korka, łopatki lub innych odpowiednich akcesoriów. Efekt końcowy zależy głównie od zastosowanych narzędzi pracy podczas aplikacji oraz od sposobu nakładania produktu.

ROZCIEŃCZANIE:
Produkt jest gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać z maks. 5% objętości wody.
SUSZENIE W TEMPERATURZE 200C I 65% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ:
Próba dotykowa po ok. 2-3 godz., dogłębne po około 24 godzinach.

WARUNKI OTOCZENIA:
Produkt może być aplikowany w temperaturach (otoczenia i/lub podłoża) zawierających się między 50C a 300C i w warunkach nieprzewidujących opadów deszczu. Unikać aplikowania na ścianach nasłonecznionych.
UWAGI:
Zaleca się nakładanie produktu przy korzystnych warunkach klimatycznych, zgodnie wcześniejszymi zaleceniami. Nakładanie produktu w niewłaściwych warunkach atmosferycznych, negatywnie wpływa na czas schnięcia produktu, oraz na otrzymanie optymalnych właściwości estetycznych i charakterystyki końcowej.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Czyścic wodą bezpośrednio po użyciu.
OPAKOWANIA DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY: 6x1l; 2x4l
DOSTĘPNE KOLORY:

zgodnie z katalogiem
PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:
Przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed
działaniem mrozu.

0 916

LA VELATURE

      Efekt dekoracyjny o wysokim stopniu paroprzepuszczalności, łatwy w wykonaniu, nadający pomieszczeniom delikatny efekt optyczny – transparencji.

fachcent-la-velature-1

 

CHARAKTERYSTYKA:

      LA VELATURA jest produktem zabezpieczającym, o wysokich walorach estetycznych, na bazie spoiw siloksanowych i styreno(wo)akrylowych; szczególny skład zapewnia produktowi bardzo dobrą elastyczność, niską absorpcję wody i bardzo dobrą wytrzymałość na złe czynniki atmosferyczne i na szkodliwe środki chemiczne. Produkt może być stosowany do wewnątrz, jak też na zewnątrz; posiada jednocześnie właściwości paroprzepuszczalne. Chroni powierzchnie i nadaje efekt podobny do starożytnych tynków tzw. starotynków, tworząc transparentny efekt optyczny przecierki, charakterystyczny dla antycznych malowideł
i tynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

NA NOWE, WCZEŚNIEJ NIE MALOWANE TYNKI/ŚCIANY: upewnić się, że tynk jest dobrze wyschnięty (przynajmniej 28 dni), wyczyścić ewentualne zabrudzenia i przystąpić do nakładania PRIMER-u SILOSSANICO -(siloksanowego primer-u) i do pomalowania FONDO PER VELATURA,
-podkładu pod velaturę (dla zakończenia cyklu aplikacyjnego produktów siloksanowych) lub innego zdatnego, profesjonalnego podkładu. Po upływie 24 godzin przystąpić do nakładania wykończenia LA VELATURA, używając do tego celu odpowiedniego narzędzia do otrzymania pożadanego efektu.

NA MALOWANE ŚCIANY: upewnić się, że wcześniej nałożona farba jest trwała, wyrównać i zaszpachlować zniszczone miejsca, i przystąpic do aplikacji produktów z linii „LE VELATURE”, za pomocą odpowiednich narzędzi, do wcześniej wybranego efektu.

SPOSÓB APLIKACJI:

      Nałożyć za pomocą pędzla lub wałka, a następnie nie czekając aż produkt wyschnie, przystąpić do tworzenia odpowiednich kształtów za pomocą gąbki, tamponu, szpachelki lub innego zdatnego do tego celu narzędzia. Efekt końcowy, jaki chcemy otrzymać, jest niewątpliwie uzależniony od wcześniej użytego do tego celu narzędzia.

ROZCIEŃCZANIE:

Gotowy do użycia, w razie konieczności – użyć max 5% czystej wody.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY:  0,95 – 1,05 kg/litr.
WYDAJNOŚĆ TEORETYCZNA: 8-10 m2/litr w zależności od rodzaju podłoża i ręki fachowca.
CZAS SCHNIĘCIA: na dotyk 2-3 godziny, dogłębnie po 24 godzinach w temperaturze 20 C.
KOLORYSTYKA: kolory katalogowe.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: przechowywać w suchym i chłodnym miejscu; chronić
przed niskimi temperaturami.
TEMPERATURY APLIKACJI: między 8-25C.