BK KAPPA

     BK KAPPA to farba wodorozcieńczalna do wnętrz na bazie kopolimerów akrylowych, o konsystencji wodnej emulsji. Posiada doskonałe właściwości kryjące, wysoką paroprzepuszczalność, doskonałą rozszerzalność. Szczególna formuła BK KAPPA pozwala na poprawianie pośrednich warstw oraz warstwy wykończeniowej.

bk-kappa-wiadro-mini

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

      BK KAPPA to farba wodorozcieńczalna do wnętrz na bazie kopolimerów akrylowych o konsystencji wodnej emulsji, wyselekcjonowanych pigmentów, zmikronizowanych wypełniaczy i specjalnych dodatków, które pozwalają produktowi na uzyskanie następujących cech: doskonałe właściwości kryjące na nowych i uprzednio pomalowanych ścianach, wysoka przepuszczalność pary wodnej, doskonała rozszerzalność, łatwość rozprowadzania pędzlem, dobry punkt białości, struktura pozwalająca na zapobieganie kapaniu farby z wałka. Szczególna formuła BK KAPPA pozwala na poprawianie pośrednich warstw lub warstwy wykończeniowej oraz na zamaskowanie ewentualnych niedoskonałości podłoża. BK KAPPA jest dostępna w wersji białej i neutralnej. Można ją barwić przy pomocy system barwienia Speedy ColorManager.

ZASTOSOWANIE

     BK KAPPA to doskonały produkt do dekorowania wewnętrznych ścian murowanych, powierzchni betonowych, powierzchni gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych, tynków na bazie spoiw hydraulicznych oraz innych podkładów mineralnych. BK 100, dzięki swej wysokiej przepuszczalności pary wodnej, jest szczególnie polecany do dekorowania pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki, kuchnie i sutereny.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy: 1,60-1,65 kg/l
Lepkość: 15000-25000 Cps (brookfield, spindle 5, prędkość 20 rpm).
Teoretyczna wydajność, warstwa nanoszona jednokrotnie: 10-12 m²/l
Wydajność zależy od szorstkości, porowatości i chłonności podłoża oraz od sposobu nakładania produktu.
Zawartość suchej masy: 65%±1%
Średnia grubość wyschniętej powłoki: Około 60 mikronów przy dwukrotnie naniesionej warstwie.
Wytrzymałość na ścieranie na mokro: Farba ścienna, zmywalna lub szorowalna klasy 3 zgodnie z normami EN 13300 i EN ISO 11998.
Wygląd i wykończenie: Matowa, wykończenie gładkie.
Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych: Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych, ustalona przez UE (dyrektywa 2004/42/WE) dla tego typu produktów (Kat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). BK100 zawiera maksymalnie 30 g/l lotnych związków organicznych.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Przygotowanie podłoża:
      W przypadku nowego podłoża, upewnić się że jest ono całkowicie suche i dojrzałe. Zaszpachlować przy użyciu TOP STUCK HEX, a następnie nałożyć jedną warstwę UTRWALACZA AKRYLOWEGO HEX, stosownie rozcieńczonego. W przypadku uprzednio już pomalowanych powierzchni, przed nałożeniem BK KAPPA zaleca się usunięcie ewentualnych elementów oddzielających, takich jak kurz, oleje i/lub tłuszcze lub też fragmenty odpadające. Następnie postępować jak w przypadku nowych ścian.

NAKŁADANIE:
      BK KAPPA można nakładać przy pomocy pędzla ze szczeciną, wełnianego wałka lub natryskowo.

ROZCIEŃCZANIE:
      35-45% wody w przypadku pierwszej warstwy, 25-35% w przypadku drugiej warstwy.
Produkt należy rozcieńczać w zależności od przyjętego sposobu nakładania.

SCHNIĘCIE W TEMPERATURZE 20ºC I PRZY WILGOTNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ 65%:
      Warstwa powierzchniowa: 2 godziny. Warstwa głęboka: po ok. 24 godzinach.

CZAS POMIĘDZY NAKŁADANIEM PIERWSZEJ WARSTWY I WARSTW KOLEJNYCH:
      Przynajmniej 4-6 godzin.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE:
      Produkt można nakładać w temperaturze (otoczenia i/lub podłoża) od +5ºC do +35ºC.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
      Czyścić wodą, natychmiast po zakończeniu pracy.

OPAKOWANIA: 5-14 litrów

DOSTĘPNE KOLORY: biały

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:
     Produkt przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bardzo niskich temperatur, można użytkować w okresie 18 miesięcy od daty zakupu.

UWAGI:

Niniejszy dokument został zredagowany przy wykorzystaniu naszej najlepszej wiedzy. Firma Di Donato Spa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty osiągnięte w wyniku zastosowania produktu, ponieważ nie ma możliwości zweryfikowania sposobów i warunków jego nakładania. Zalecamy upewnienie się, czy produkt odpowiada szczególnym wymaganiom w konkretnym przypadku.

PODOBNE ARTYKUŁY

0 932

0 981

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź