BK 100

      BK 100 to farba wodorozcieńczalna do wnętrz, na bazie żywic winylowo-polimerowych o konsystencji wodnej emulsji. BK 100 to doskonały produkt do dekorowania wszystkich rodzajów ścian, w szczególności polecany do pomieszczeń wilgotnych.

BK-100

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

   BK 100 to farba wodorozcieńczalna do wnętrz, na bazie żywic winylowo-polimerowych o konsystencji wodnej emulsji, wyselekcjonowanych pigmentów, zmikronizowanych wypełniaczy i specjalnych dodatków, które pozwalają produktowi na uzyskanie następujących cech: doskonałe właściwości kryjące na nowych i uprzednio pomalowanych ścianach, wysoka przepuszczalność pary wodnej, doskonała rozszerzalność, łatwość rozprowadzania pędzlem, dobry punkt białości, struktura pozwalająca na zapobieganie kapaniu farby z wałka. Wysoka zdolność oddychania BK 100 sprzyja naturalnemu przenikaniu pary przez ściany, jej przedostawaniu się a zewnątrz i unikaniu w ten sposób tworzenia się kondensatu. BK 100 można barwić kolorami o jasnym odcieniu, wykorzystując w tym celu system barwienia Speedy ColorManager.

ZASTOSOWANIE

    BK 100 to doskonały produkt do dekorowania wewnętrznych ścian murowanych, powierzchni betonowych, powierzchni gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych, tynków na bazie spoiw hydraulicznych oraz innych podkładów mineralnych. BK 100, dzięki swej wysokiej przepuszczalności pary wodnej, jest szczególnie polecany do dekorowania pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki, kuchnie i piwnice.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy: 1,57-1,62 kg/l
Lepkość: 15000-25000 Cps (brookfield, spindle 5, prędkość 20 rpm).
Teoretyczna wydajność, warstwa nanoszona jednokrotnie: 10-12 m²/l
Wydajność zależy od szorstkości, porowatości i chłonności podłoża oraz od sposobu nakładania produktu.
Zawartość suchej masy: 64%±1%
Średnia grubość wyschniętej powłoki: Około 60 mikronów przy dwukrotnie naniesionej warstwie.
Wytrzymałość na ścieranie na mokro: Farba ścienna, zmywalna lub szorowalna klasy 4 zgodnie z normami EN 13300 i EN ISO 11998.

Wygląd i wykończenie: Matowa, wykończenie gładkie.
Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych:
Wartość graniczna emisji lotnych związków organicznych, ustalona przez UE (dyrektywa 2004/42/WE) dla tego typu produktów (Kat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). BK 100 zawiera maksymalnie 30 g/l lotnych związków organicznych.

SPOSÓB NAKŁADANIA

Przygotowanie podłoża:

    W przypadku nowego podłoża, upewnić się że jest ono całkowicie suche i dojrzałe. Zaszpachlować przy użyciu TOP STUCK HEX, a następnie nałożyć jedną warstwę UTRWALACZA AKRYLOWEGO HEX, stosownie rozcieńczonego. W przypadku uprzednio już pomalowanych powierzchni, przed nałożeniem BK 100 zaleca się usunięcie ewentualnych elementów oddzielających, takich jak kurz, oleje i/lub tłuszcze lub też fragmenty odpadające. Następnie postępować jak w przypadku nowych ścian.

NAKŁADANIE:

BK100 można nakładać przy pomocy pędzla ze szczeciną, wełnianego wałka lub natryskowo.
ROZCIEŃCZANIE: 30-40% wody w przypadku pierwszej warstwy, 20-30% w przypadku drugiej warstwy.
Produkt należy rozcieńczać w zależności od przyjętego sposobu nakładania.
SCHNIĘCIE W TEMPERATURZE 20ºC I PRZY WILGOTNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ 65%:
Warstwa powierzchniowa: 2 godziny. Warstwa głęboka: po ok. 24 godzinach.
CZAS POMIĘDZY NAKŁADANIEM PIERWSZEJ WARSTWY I WARSTW KOLEJNYCH:
Przynajmniej 4-6 godzin.
WARUNKI ŚRODOWISKOWE:
Produkt można nakładać w temperaturze (otoczenia i/lub podłoża) od +5ºC do +35ºC.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Czyścić wodą, natychmiast po zakończeniu pracy.
OPAKOWANIA: 5-14 litrów
DOSTĘPNE KOLORY: biały
PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE:
Produkt przechowywany w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bardzo niskich temperatur, można użytkować w okresie 18 miesięcy od daty zakupu.

UWAGI:

Niniejszy dokument został zredagowany przy wykorzystaniu naszej najlepszej wiedzy.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

0 1000

0 978

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź